Свържете се с нас

Народно читалище "Христо Ботев - 1923"
с. Драгановци, община Габрово
пощенски код: 5332
Телефон/факс: 06718-2210
GSM 0889087790
Електронна поща: chitalishte_draganovtsi@abv.bg