Читалище "Христо Ботев - 1923" - с. Драгановци

Информация за развитие на читалищна дейност в село Драгановци съществува от 1893 година. Народно читалище "Христо Ботев - 1923" - с. Драгановци, обл.Габрово, общ. Габрово е регистрирано за пръв път през 1923 г. с указ на Министерството на Просвещението. Чрез своята многостранна народополезна дейност Читалището ни е обединител на местното население за издигане на неговата духовност и култура.

Село Драгановци е на главен път Габрово – Севлиево, на 13 км от двата града, което е предпоставака за ликвидиране на безработицата на живущите в селото. Петима инвеститори влагат огромни средства в селското стопанство, отглеждане на цветя, обработка на пластмаси, дървообработване и изработка на закуски и хлебни изделия. Населението е от 510 човека.