140 г. Свободна България участие в тържествата на в. Шипка