VI Национален фестивал "Песни в полите на Балкана" с. Жълтеш