Създаване на умения за палене на огън и опазване на природата.