Участие във ІІ национален фолклорен конкурс за хумористични народни песни "Надпейте се, засмейте се" - І място от 500 учстника.