Песни в полите на балкана - Жълтеш 30.06.2012 Национален фестивал за автентичен фолклор