Гергьовден. Участие на групата в празника на Етъра